บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (เอฟซีซี) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจ Outsourcing Contact Center ทั้งการรับสาย (Inbound Call) และ การโทรออก (Outbound Call) ในรูปแบบของ General Contact Center รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือ (Assistance Service) ผ่าน Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่บริษัทลูกค้าที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก

 

เอฟซีซี เริ่มประกอบการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ซึ่งในขณะนั้นการให้บริการช่วยเหลือ และการให้บริการเลขานุการส่วนตัวผ่าน Contact Center ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย และ เอฟซีซี เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกที่ให้บริการด้วยคุณภาพที่ทัดเทียมบริษัทต่างชาติ และขอบข่ายการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
         

จากประสบการณ์ในการให้บริการทั้งในด้านการให้บริการ General Contact Center & Assistance Service Center ตลอดจนความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้า และบริการ รวมถึงบริการสนับสนุนและส่งเสริมการขาย โดย Call Center Agent มายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการช่วยเหลือ และเลขานุการส่วนตัว เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงการให้ข้อมูล และมีเทคนิคในการค้นหาข้อมูล รวมถึงปรับปรุงกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จึงมีความมั่นใจในความเชี่ยวชาญ และทักษะการให้บริการที่ดีเยี่ยม (Professional Outsourcing Contact Center) ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ (Value Added) ให้กับองค์กร หรือ สถาบันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลตามที่คาดหวัง ในลักษณะของการทำงานแบบพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner)
           

Copyright © 2020 FCC First Contact Center