บริษัท เฟิร์ส คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (เอฟซีซี) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ในฐานะผู้ให้บริการ Outsourcing Contact Center ซึ่งประกอบไปด้วย บริการเลขานุการ, บริการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ทางโทรศัพท์, บริการรับสาย (Inbound), โทรออก (Outbound), บริการสนับสนุนงาน Back Office, บริการ Non-Voice Services เช่น SMS และ Chat เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราให้เชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

 

เอฟซีซี มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมกับการพัฒนาบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทระดับนานาชาติจำนวนมาก  เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในงานของเราอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง


                       


Copyright © 2020 FCC First Contact Center