"พันธกิจของบริษัท คือ การให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพพร้อมกับการพัฒนาบริการใหม่ ๆ สนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ"


บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการต่าง ๆ มาเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และในขณะเดียวกัน ก็ยังยึดมั่นต่อพันธกิจที่จะให้บริการที่เปี่ยมคุณภาพแก่ลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจะอยู่ ณ แห่งหนใด การสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้านี้ เป็นส่วนหนึ่งของ "การให้บริการที่ยอดเยี่ยม (Service Excellence)" ที่บริษัทได้ยึดถือมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจดูแลโครงการต่างๆ กว่า 100 โครงการ จากบริษัทระดับนานาชาติจำนวนมาก ในช่วงตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา

Copyright © 2020 FCC First Contact Center