top of page
Waving

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น

Restore your mind, Restart your energy

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น โดยมีนักจิตวิทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งลูกค้าของคุณสามารถปรึกษาปัญหาในด้านต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาครอบครัว สังคม ความเครียดจากงาน การเงิน และเรื่องอื่น ๆ

Holding Hands
Doctor and Patient

รับรู้ถึงความเอาใจใส่ และความเข้าอกเข้าใจจากการได้รับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญ

 

ในกรณีที่นักจิตวิทยาไม่สามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้นได้เนื่องจากเป็นกรณีร้ายแรง อันตราย หรือเป็นกรณีเร่งด่วน ทาง fcc จะแนะนำให้ลูกค้าไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการรักษาเพิ่มเติม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของคุณต่อไป

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเบื้องต้น

ปัญหาครอบครัว
บุคลิกภาพ
วิกฤตชีวิต
แอลกอฮอล์ / ยาเสพติด
เพศ
ปัญหาที่ทำงาน
ความรุนแรง
นอนไม่หลับ
ความเครียด
ความรักและความสัมพันธ์
ปัญหาการเงิน
ความเศร้าโศก

FIND MORE FOR YOUR Lifestyle Assistance

Engine Check

สำหรับลูกค้าองค์กร
โปรดติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page