top of page
Work Desk

WHY OUTSOURCE

ทำไมต้อง BPO Contact Center

Bills and Coins

เริ่มใช้บริการด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก

บริษัท Outsourcing contact center มีความพร้อมและความสามารถในหลากหลายด้านทั้งในส่วนระบบปฎิบัติการ สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถให้บริการและเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งบริษัท Outsource ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนและทรัพยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้สามารถริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ต้นทุนในการดำเนินงานที่ไม่สูงมากนัก

มีความหยืดหยุ่น ปรับได้ตามความเหมาะสม

โดยส่วนใหญ่ Customer Service ของแต่ละองค์กรจะมีจำนวนผู้ให้บริการที่จำกัด จึงทำให้ขาดแคลนกำลังคนในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที ในขณะที่ข้อได้เปรียบของบริษัท Outsourcing contact center ที่มีกำลังคนที่สามารถรองรับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่ม/ลดจำนวนผู้ให้บริการได้อย่างเหมาะสม ทำให้ทางองค์กรสามารถทุ่มเทให้กับ Core Business ของตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วย

Growth
Call Center Headset

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Call Center

บริษัท Outsourcing contact center จะมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ ทำให้สามารถช่วยเหลือ และมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าได้อย่างเหนือระดับ

เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ ของบริษัท Outsourcing contact center ประกอบกับพนักงานที่มีองค์ความรู้ ความสามารถในการรับมือกับลูกค้าได้อย่างหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีในทุกสถานการณ์และมารยาทในการให้บริการ จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

002.JPG
Person Checking Data

การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท Outsourcing contact center มีระบบในการจัดเก็บข้อมูล (First-party data) และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพสูงผ่าน Customer Data Platform (CDP) ทำให้บริษัทสามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างถ่องแท้และสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลได้ในหลากหลายสถานการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์ และสร้างกิจกรรมทางการตลาดในอนาคตกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

การตรวจสอบและดูแลอย่างมีคุณภาพ

บริษัท Outsourcing contact center  มีมาตรการในการควบคุม ดูแล บริหารจัดการ รวมถึงมีการประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ (SLA) ที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน omni-channels เพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

Finance
bottom of page