top of page
Hand Waving Out of Car

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

Driving a Car

ทำไมคุณควรมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน?

การมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมงที่พร้อมให้บริการคุณครอบคลุมทุกเส้นทาง คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าความช่วยเหลือและบริการจะเข้าถึงคุณอย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทางได้อย่างมากมาย เมื่อรถของคุณเกิดปัญหา หรือว่าเสียระหว่างการเดินทาง

the butler เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนแบบครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง

มีประสบการณ์ในด้านนี้มามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วย Total Members จำนวนมากถึง 16 ล้านคน ซึ่งเราจะช่วยเหลือในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่รถยนต์ของท่านมีปัญหาระหว่างการเดินทาง ทำให้เกิดความขัดข้องจนไม่สามารถเดินทางต่อได้ หรือเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ

Mechanic

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนแบบครบวงจร

บริการยก-ลากรถฉุกเฉิน
บริการจัดส่งน้ำมัน
รถยนต์เช่า
ช่วยเหลือเกี่ยวกับกุญแจ
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่
เคลื่อนย้ายรถกลับภูมิลำเนา
ประสานงานนำรถเข้าศูนย์บริการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ
บริการเปลี่ยนยางรถยนต์
รายงานตำรวจ
ซ่อมรถ
จัดหาทางเลือกอื่นในการเดินทาง

FIND MORE FOR YOUR Lifestyle Assistance

Engine Check

สำหรับลูกค้าองค์กร
โปรดติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page